Σπουδές

Βιολόγος – Πολυτεχνείο του Braunschweig, Γερμανία (Technische Universitat Braunschweig) (1988)

Διδακτορικό Δίπλωμα στην Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία – Πολυτεχνείο του Braunschweig, Γερμανία (Technische Universitat Braunschweig) (1992).